Toekomstvisie 2018

Op de jaarvergadering is voor het eerst gesproken over de toekomst van de Tennisclub Doornenburg, dit in samenhang met de 'Open Club Gedachte'. Kort gezegd: samenwerken met andere verenigingen in Doornenburg.

Op deze pagina gaan we chronologisch bijhouden wat de geachten hierover zijn van bestuur en leden, belsuiten die hierover genomen moeten worden, etc.

 1   Brief 1 Bestuur TCD  ongedateerd